POLÍTICA DE PRIVACITAT

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet http://www.cemguinardo.cat propietat del FUTBOL CLUB MARTINENC amb domicili al carrer Telègraf n. 31-45 de Barcelona, amb CIF G08936486, inscrit al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 712 . FUTBOL CLUB MARTINENC gestiona el CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL GUINARDÓ, instal·lació esportiva situada al carrer Telègraf n. 31-45, 08041 de Barcelona, que és propietat de l’Ajuntament de Barcelona i de qui FUTBOL CLUB MARTINENC té la concessió administrativa segons acord del Ple de l’Ajuntament de data 21 de juliol de 2000 i segons contracte signat per ambdues entitats en data 26 de març de 2001.


CONDICIONS D’ÚS

L’ús del lloc web http://www.cemguinardo.cat es regeix per les normes establertes en aquest avís legal. La utilització d’aquest lloc web suposa que vostè accepta aquestes condicions d’ús.


Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial o d’altre tipus amb FUTBOL CLUB MARTINENC i/o el CEM Guinardó.

FUTBOL CLUB MARTINENC es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que es considerin oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten com la forma en la que aquests es presentin o localitzin en els seus servidors.


Política de Privacitat. Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal que puguin ésser facilitades en aquest web s’incorporaran a un fitxer anomenat CURRÍCULUMS, propietat de FUTBOL CLUB MARTINENC, gestora de la instal·lació, amb la finalitat de gestionar els currículums rebuts, informar de les ofertes de treball de l’empresa i formar part dels processos de selecció corresponents.

Es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a:


FC MARTINENC

ref. CEM Guinardó
c. Pau Vila n. 13-15 1r 3a
08174 Sant Cugat del Vallès


Per exercir aquests drets, i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, és necessari acreditar la personalitat davant FUTBOL CLUB MARTINENC mitjançant l’enviament d’una fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document vàlid en dret.


Drets de Propietat Intel·lectual

1. Tots els continguts del lloc web http://www.cemguinardo.cat (incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxiu de text) són propietat de FUTBOL CLUB MARTINENC o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part seva, i estant protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual. La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de FUTBOL CLUB MARTINENC i es troba protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

2. Les marques, rètols, signes distintius o logos de la web de referència són titularitat de FUTBOL CLUB MARTINENC, així com els textos, dades i dibuixos gràfics; o bé, són titularitat de les entitats proveïdores d’informació, no podent ésser objecte d’ulterior modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l’expressa autorització per part del titular de dit contingut. La posada a disposició dels textos o la concessió d’un dret d’explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmissió al seu favor, diferent del dret d’ús que comporta d’utilització legítima de la web.


Manifestacions

1. FUTBOL CLUB MARTINENC manifesta que aquest lloc web disposa de la tecnologia adequada per permetre l’accés i utilització de la mateixa. No obstant, no es responsabilitza per la eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per tercers, que puguin produir alteracions en els seus sistemes informàtics.

2. El lloc web http://www.cemguinardo.cat podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errades. L’Usuari que hi accedeix exonera a FUTBOL CLUB MARTINENC de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que aquesta web pogués produir-li.

3. Així mateix, aquesta web no utilitza “cookies” ni altres mitjans tècnics que permetin identificar els usuaris, ni conèixer dades relatives a la seva navegació.


Limitació de responsabilitat

1. FUTBOL CLUB MARTINENC no ofereix garanties de cap tipus quant al funcionament de la present web o la informació continguda en aquesta, ni es farà responsable dels danys ocasionats o perjudicis, de qualsevol tipus, que es puguin derivar del seu ús.

2. Així mateix, FUTBOL CLUB MARTINENC exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat de les dades i informacions ofertes per terceres entitats a través d’aquest web.


Enllaços hipervincles

1. Els titulars d’altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a http://www.cemguinardo.cat es comprometen a no realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguin induir a una errada o en general, que siguin contràries a les lleis.

2. Els titulars dels altres llocs web que desitgin crear un hipervincle a http://www.cemguinardo.cat es comprometen, així mateix, a no establir hipervincles amb llocs web que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia del terrorisme i, en general, que puguin perjudicar el bon nom o la imatge de FUTBOL CLUB MARTINENC i/o el CEM Guinardó.

3. La inclusió d’hipervincles a http://www.cemguinardo.cat no implica necessàriament que FUTBOL CLUB MARTINENC mantingui relacions mercantils o vincles associats amb el titular de la web en la que s’estableixi l’enllaç

4. La presència d’hipervincles té una finalitat merament informativa, motiu pel qual FC MARTINENC no es responsabilitza ni atorga cap garantia respecte a la comercialitat, idoneïtat, qualitat, característiques, procedència, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions i/o productes i/o serveis que ofereixin a través del lloc web de referència.


Legislació aplicable

Amb caràcter general les relacions entre FUTBOL CLUB MARTINENC i els usuaris del seus serveis telemàtics, presents en el web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola i catalana.


Dades de contacte

CEM Guinardó
c. Telègraf n. 31-45
08041 Barcelona
Tel. 93 446 42 60
Fax 93 436 28 18